SRDEČNĚ VÁS ZVU NEB I JEDNO Z MÝCH DĚL BUDE SOUČÁSTÍ TÉTO AUKCE ♥

Získejte zajímavé umělecké dílo a podpořte děti Tibetu!

Veřejná dobročinná aukce na podporu tibetských dětí, vyrůstajících v obtížných podmínkách exilu, vznikla z popudu Linhartovy nadace a její nově vznikající iniciativy Tibet Open House. Svá díla do aukce věnovali Samorosti, účastníci letošního ročníku soutěžní přehlídky nezávislého výtvarného umění a další díla vytvořily samy tibetské děti. Patronem pomoci je tibetský mnich Geshe Yeshi Gawa, vedoucí kanceláře biografie Jeho Svatosti Dalajlamy.

Výtěžek aukce bude věnován škole fungující při Tibetan Children’s Villages. Informace o této organizaci naleznete na jejím webu.

Vyvolávací ceny již od 812,25,- korun (30 eur v dnešním kurzu a právě tolik stojí jeden měsíc školní docházky).

Neváhejte a přijďte!
26.11.2015 v Roxy/NoD Praha
Večerem bude provázet Jan Čep.

Událost na facebooku TADY.

Webová stránka aukce a on-line katalog děl ZDE.

Get interesting art work and support the children of Tibet.

Public charity auction to support Tibetan children growing up difficult conditions of exile, was initiated Linhart Foundation and its emerging initiatives Tibet Open House. Their works up for auction dedicated nonconformist, participants in this year’s competition show independent art. Patron assistance Tibetan monk Geshe Yeshi Gawa, head of the office of His Holiness the Dalai Lama’s biography.

Proceeds from the auction will be donated to the school operating at the Tibetan Children’s Villages. For information about this organization can be found on its web site.

སྒྱུ་རྩལ་ལས་རིགས་ལ་དོ་སྣང་དང་བོད་པའི་སློམ་མ་ཚོར་རོགས་རམ་ཞབས་འདེགས།

ཡུ་རོབ་ཅེག་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་སའི་ནང་ཡོད་པའི་ལིང་ཧ་ཌེ་ཐེབས་རྩ་ཚོགས་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་མཐུན་འགྱུར་རོགས་རམ་ཞུ་ཆེད་རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་ཐོག་ནས་འགོ་འཛུགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། འདི་ནི་ཐེབས་རྩའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡོད་པའི་རིས་མེད་བོད་ཁང་ནས་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན།
རིན་སྡུར་ཚོང་སྒྱུར་བྱེད་མཁན་ནང་མི་རིགས་དང་ཆོས་དད་ཡོད་མེད་དབྱེད་བ་མེད་པར་འདོད་པ་ཡོད་མཁན་སུ་ཡང་འཛུལ་ཞུགས་ཆོག་ཡོད། འདིའི་ཡོང་སྒོ་ཇི་ཡོད་བོད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཆེད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་རྣམ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དགེ་བཤེས་ཡེ་ཤེས་དགའ་བ་ལགས་ནི་ལས་དོན་འདིའི་གཙོ་ཞུགས་མི་སྣ་གཙོ་བོ་ཆགས་ཡོད། གཤམ་གསལ་དྲ་ཚིགས་ལམ་ནས་གནས་ཚུལ་རྟོག་ཞིབ་གནང་རོགས། http://www.tcv.org.in/

Facebook